圈虎行原文,翻译,赏析_拼音版_作者黄景仁 

圈虎行

作者:黄景仁 朝代:清代
圈虎行原文

都门岁首陈百技,鱼龙怪兽罕不备;
何物市上游手儿,役使山君作儿戏。
初舁虎圈来广场,倾城观者如堵墙;
四周立栅牵虎出,毛拳耳戢气不扬。
先撩虎须虎犹帖,以棓卓地虎人立;
人呼虎吼声如雷,牙爪丛中奋身入。
虎口呀开大如牛,人转从容探以手;
更脱头颅抵虎口,以头饲虎虎不受,
虎舌舐人如舐毂。忽按虎脊叱使行,
虎便逡巡绕阑走。
翻身踞地蹴冻尘,挥身抖开花锦茵;
盘回舞势学胡旋,似张虎威实媚人;
少焉仰卧若佯死,投之以肉霍然起;
观者一笑争醵钱,人既得钱虎摇尾。
仍驱入圈负以趋,此间乐亦忘山居。
依人虎任人颐使,伴虎人皆虎唾余。
我观此状气消沮:嗟尔斑奴亦何苦!
不能决蹯尔不智,不能破槛尔不武。
此曹一生衣食汝,
彼岂有力如中黄,复似梁鸯能喜怒。
汝得残餐究奚补?伥鬼羞颜亦更主;
旧山同伴倘相逢,笑尔行藏不如鼠。

圈虎行拼音解读

dōu mén suì shǒu chén bǎi jì ,yú lóng guài shòu hǎn bú bèi ;
hé wù shì shàng yóu shǒu ér ,yì shǐ shān jun1 zuò ér xì 。
chū yú hǔ quān lái guǎng chǎng ,qīng chéng guān zhě rú dǔ qiáng ;
sì zhōu lì shān qiān hǔ chū ,máo quán ěr jí qì bú yáng 。
xiān liáo hǔ xū hǔ yóu tiē ,yǐ bàng zhuó dì hǔ rén lì ;
rén hū hǔ hǒu shēng rú léi ,yá zhǎo cóng zhōng fèn shēn rù 。
hǔ kǒu ya kāi dà rú niú ,rén zhuǎn cóng róng tàn yǐ shǒu ;
gèng tuō tóu lú dǐ hǔ kǒu ,yǐ tóu sì hǔ hǔ bú shòu ,
hǔ shé shì rén rú shì gū 。hū àn hǔ jǐ chì shǐ háng ,
hǔ biàn qūn xún rào lán zǒu 。
fān shēn jù dì cù dòng chén ,huī shēn dǒu kāi huā jǐn yīn ;
pán huí wǔ shì xué hú xuán ,sì zhāng hǔ wēi shí mèi rén ;
shǎo yān yǎng wò ruò yáng sǐ ,tóu zhī yǐ ròu huò rán qǐ ;
guān zhě yī xiào zhēng jù qián ,rén jì dé qián hǔ yáo wěi 。
réng qū rù quān fù yǐ qū ,cǐ jiān lè yì wàng shān jū 。
yī rén hǔ rèn rén yí shǐ ,bàn hǔ rén jiē hǔ tuò yú 。
wǒ guān cǐ zhuàng qì xiāo jǔ :jiē ěr bān nú yì hé kǔ !
bú néng jué fán ěr bú zhì ,bú néng pò kǎn ěr bú wǔ 。
cǐ cáo yī shēng yī shí rǔ ,
bǐ qǐ yǒu lì rú zhōng huáng ,fù sì liáng yāng néng xǐ nù 。
rǔ dé cán cān jiū xī bǔ ?chāng guǐ xiū yán yì gèng zhǔ ;
jiù shān tóng bàn tǎng xiàng féng ,xiào ěr háng cáng bú rú shǔ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

黄景仁 黄景仁 黄景仁(1749-1783),字汉镛,一字仲则,号鹿菲子,江苏武进人。家境贫穷,曾奔走各地谋生,所以他的诗,多抒写他的穷愁和凄凉的心情。…详情

圈虎行原文,圈虎行翻译,圈虎行赏析,圈虎行阅读答案,出自黄景仁的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.51jjcn.cn/shi/59214.html

诗词类别

黄景仁的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语